Hyvinkään lentokentän hinnasto 2021

Kotipaikkamaksu

Kausi 1.1. - 31.12.2021

Kotipaikkamaksu on ilma-aluksille, joiden sijoitus ja toimintapaikka on pääasiallisesti EFHV Hyvinkää. Maksu on konekohtainen ja maksetaan Hyvinkään ilmailukerho ry:n tilille FI62 1544 3000 2289 78 (NDEAFIHH). Kotipaikkamaksuun sisältyy laskeutumismaksut ja seisontamaksut. Kotipaikkamaksulla katetaan osaksi lentokentän ylläpito- ja hoitomaksut

Kotikenttämaksua ei peritä mikäli:
lentokone on talvisäilytyksessä lentokonehallissa talvikauden ja lähtee pois keväällä
kone ei ole lentokelpoinen ja säilytetään lentokonehallissa. Ei lennetä vuoden aikana.
Lentokone on lentokonehuoltoyrityksen hallissa korjausta varten.
Lyhytaikaisesta (alle viikon) vierailusta lentopaikalla omistaja on velvollinen ilmoittamaan konetta koskevat tiedot lentopaikan pitäjälle 
 
    1.9.2021 alk.
Moottorikoneet 400 € 200 €
Ultrat/Moput/Exp.koneet/Gyrot 300 € 150 €
Purjekoneet 100 € 50 €
 

Seisontamaksu

Lentopaikalla parkissa olevat lentokelvottomat ilma-alukset maksavat seisontamaksun
Lyhytaikainen parkki 1-2 viikkoa, ei sisällä laskeutumismaksua
Pysäköintiruutu (tulevaisuudessa)
 
Moottorikoneet, ei lentokuntoinen 200 € 100 €
Moottorikoneet, lyhytaikainen 15 € 15 €
Parkkiruutu tulossa  
 

Laskeutumismaksu

Mikäli ilma-alus ei ole maksanut kotipaikkamaksua tai ei ole maksanut kausikorttia. Vierailevien ilma-alusten tulee tehdä PN-(Prior notice) ilmoitus laskutusta varten. Maksut eivät koske valtion ilma-aluksia.
 
Moottorikoneet 10 €
Ultrat/Moput/Gyrot/Exp.koneet 5 €
Purjekoneet 5 €
Varjoliitimet/Nousuverjot/Laskuvarjot 5 €
Kuumailmapallot 10 €

Kausikortti

Ilma-alukselle on mahdollista ostaa viikon tai kuukauden kausikortti Läpilaskujen määrä on rajoitettu viiteen (5) laskeutumiseen per lento.
 
Kausikortti, viikko  
Moottorikoneet/Ultrat/Gyrot/Exp.koneet 50 €
Kausikortti, kuukausi  
Moottorikoneet/Ultrat/Gyrot/Exp.koneet 150 €Vierailevien ilma-alusten tulee tehdä PN- (Prior notice) ilmoitus laskutusta varten. PN-ilmoitus tehdään osoitteessa https://efhv.yleisilmailu.fi.


PN-ilmoitus