Hyikin uudella vintturilla vedettiin noin 60 vetoa syksyllä 2008, samalla kun vintturia viimeisteltiin ja se on ollut kesän 2009 aktiivikäyttössä. Ensimmäisillä koelennoilla saatiin huimia korkeuksia ASK-21:llä 720-780 metrin välillä.  Pienen harjoittelun jälkeen myös kotiinpaluumoottorilla varustettua Janusta kiskottiin miltei kuuteensataan metriin. Lisäksi kokeiltiin vinttausavustajaa, joka kertoo vinttaajalle koneen nopeuden kullakin hetkellä, tällä saatiin vedoista vieläkin tasaisempia.V-2008 Miksi uusi vintturi?

Vuoden 2006 lopulla todettiin nykyisen V-60 vintturin tarvitsevan perusteellista kunnostamista. Huoltoa suunniteltaessa nousi pian vaihtoehdoksi uuden vintturin rakentaminen. Näin vintturin koko tekniikka voitaisiin uudistaa kerralla ja kuitenkin samalla V-60 pysyisi käytössä rakennustyön ajan. Tavoitteeksi otettiin raskaasta kuorma-auton tekniikkaan pohjautuvasta rakenteesta luopuminen. Samoin päätettiin tutkia ennakkoluulottomasti uusia ratkaisumalleja vintturin toteuttamisessa. Suuri periaatteellinen päätös oli luopua perinteisestä tavasta valmistaa vintturi alusta alkaen kerhotyönä enemmän tai vähemmän käytetyistä osista. Tähän oli kaksi merkittävää syytä: Kerhotyön tekijät ovat nykypäivänä vähissä ja toisaalta haluttiin vintturi jonka osat eivät ole valmiiksi loppuun kulutettuja aiemmassa käyttötarkoituksessaan. Ratkaisun huono puoli on kustannusten huomattava kasvu. Eri vaihtoehtojen tutkimisen jälkeen päädyttiin englantilaisen Skylaunch -vintturin mukaiseen ratkaisuun. Oman työn minimoimiseksi todettiin järkeväksi toteuttaa vintturi rakennussarjasta. Näin kustannukset jäävät kuitenkin valmiina ostettavaa vintturia alhaisemmiksi.

V-2008 yleisesittely

Perusrakenne
Skylaunch Kit 3-rakennussarja johon sisältyy runkorakenne, kela-akselisto jarruineen, kelat ja hallintalaitteet. Kit 3:sta poiketen rakensimme vintturiin umpiohjaamon jollainen on Skylaunch 2-vintturissa. Tämän vuoksi tilaamamme sarja ei sisältänyt avo-ohjaamon rakenteita. Jätimme tilauksesta pois myös giljotiinit ja ohjurit, jotka rakensimme itse.
 • Moottori GM 454HO  bensiinikäyttöinen V8 sylinteritilavuus 7,4 l teho 315 kW (425 hv)
 • Vaihteisto Hughes TH400 kolmivaihteinen automaattivaihteisto, vaihtaa hinauksen aikana, säädetty vintturikäyttöön sopivaksi, toimittaja Skylaunch
 • Kaksikelainen, hinauslankoina synteettinen Dyneema
 • Vintturi on itsenäinen kokonaisuus, joka voidaan asentaa perävaunuun tai kuorma-auton alustalle, kuten me teemme

Miksi Skylaunch?
 • Järkevästi yksinkertainen rakenne
 • Kela-akseli alun perin suunniteltu vintturiin, se ei ole muunneltu kuorma-auton osa. Kelajarruina levyjarrut.
 • Kaasuvivustossa purjekoneen tyypin ja tuulen voimakkuuden mukaan ennen hinausta säädettävä rajoitin, jonka avulla hinausnopeuden säätö helpottuu.

Miksi bensiinimoottori?
 • Käytettävissä oleva kierroslukualue on huomattavasti laajempi kuin dieselmoottorissa joten hinausnopeuden säätömahdollisuus on parempi.
 • Moottori on uutena huomattavasti halvempi kuin dieselmoottori.
 • Moottori on kevyempi.
 • Bensiini on kalliimpaa mutta polttoaineen osuus hinauskustannuksissa on pieni. Vaikutus hinauksen hintaan on muutamia kymmeniä senttejä.
 • Moottori on helposti muutettavissa kaasukäyttöiseksi, jos kaasun käyttö autoissa yleistyy ja jakeluverkosto kehittyy

Miksi GM 454-moottori?
 • Moottori on ollut tuotannossa vuodesta 1970 joten siitä on käyttökokemuksia pitkältä ajalta.
 • Moottorimallia on kehitetty ajan mittaan ja meille tuleva moottori edustaa vuonna 1996 tuotantoon tullutta Gen VI-sukupolvea.
 • Moottori on maailmalla erittäin yleinen ja varaosien saanti on turvattu.
 • 454-moottoria on käytetty pitkään tehdasrakenteisissa vinttureissa, esimerkiksi Tost ja Skylaunch luottavat siihen.
 • Tarvitaanko tehoa todella yli 400 hv? Ei välttämättä, mutta 454HO on hinnaltaan edullinen versio tästä moottorimallista. Suurta tehoa tärkeämpää on tasainen vääntömomenttikäyrä

Kuka tai ketkä ovat projektin takana?

 • Projektin käynnisti vuoden 2006 johtokunta ja hanketta on esitelty useissa kerhotilaisuuksissa ja vuosikokouksessa 2007
 • Projektin toteutuksen käynnisti vuoden 2007 johtokunta.
 • Tässä vaiheessa varsinaisessa työryhmässä ovat mukana: Jukka Helminen, projektin vetäminen ja rahoitus Jarmo Forsstén, logistiikka, vintturin alusta ja yhteistyökumppanit Martti Saarinen, vintturin tekniikka ja hankinnat

Lisätietoja
Martti Saarinen, if.submulok@neniraasittram, puh 040 557 0210